Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.255

Verš

saba deśa bhraṣṭa kaila ekalā nimāñi
brāhmaṇa mārite cāhe, dharma-bhaya nāi

Synonyma

saba — všechny; deśa — země; bhraṣṭa — rozložené; kaila — učinil; ekalā — sám; nimāñi — Nimāi Paṇḍita; brāhmaṇabrāhmaṇu kastou; mārite — uhodit; cāhe — chce; dharma — z náboženských zásad; bhaya — strach; nāi — nemá.

Překlad

Obviňovali Ho: „Nimāi Paṇḍita narušil pořádek v celé zemi. Chce uhodit kastovního brāhmaṇu a neobává se ani náboženských zásad.“

Význam

Tenkrát byli kastovní brāhmaṇové také velice pyšní. Nechtěli přijmout trest ani od učitele nebo duchovního mistra.