Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.108

Verš

pūrva janme chilā tumi jagat-āśraya
paripūrṇa bhagavān — sarvaiśvaryamaya

Synonyma

pūrva-janme — v minulém životě; chilā — byl jsi; tumi — Ty; jagat — vesmíru; āśraya — útočiště; paripūrṇa — se všemi energiemi; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; sarva-aiśvarya-maya — oplývající veškerým bohatstvím.

Překlad

„Můj drahý Pane, ve svém minulém životě jsi byl útočiště celého stvoření, Nejvyšší Osobnost Božství, oplývající veškerým bohatstvím.“