Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.90

Verš

ye vyākhyā karila, se manuṣyera nahe śakti
nimāñi-mukhe rahi’ bale āpane sarasvatī

Synonyma

ye vyākhyā — vysvětlení, které; karila — podal; se — to; manuṣyera — jakékoliv lidské bytosti; nahe — není; śakti — moc; nimāñi-mukhe — v ústech tohoto chlapce Nimāie; rahi' — zůstávající; bale — mluví; āpane — osobně; sarasvatī — matka Sarasvatī.

Překlad

„Takový obdivuhodný výklad, jaký tento chlapec předložil, by žádná lidská bytost nemohla podat. Jeho ústy musela osobně promlouvat matka Sarasvatī.“