Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.89

Verš

paḍuyā bālaka kaila mora buddhi lopa
jāni — sarasvatī more kariyāchena kopa

Synonyma

paḍuyā — student; bālaka — chlapec; kaila — učinil; mora — moji; buddhi — inteligenci; lopa — ztracenou; jāni — je mi jasné; sarasvatī — matka Sarasvatī; more — na mě; kariyāchena kopa — musela být rozhněvaná.

Překlad

„Tento pouhý chlapec přemohl moji inteligenci. To znamená, že se na mě matka Sarasvatī zlobí.“

Význam

V Bhagavad-gītě je jasně řečeno, že veškerá inteligence pochází od Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jenž sídlí v srdcích všech bytostí jako Paramātmā. Paramātmā dala paṇḍitovi inteligenci potřebnou k tomu, aby pochopil, že díky pýše na svou učenost chtěl porazit dokonce i Nejvyššího Pána, a proto byl z vůle Pána prostřednictvím matky Sarasvatī poražen sám. Nikdo by tedy neměl být příliš pyšný na svoje postavení. Ani nesmírně vzdělaný učenec nebude schopen se správně vyjádřit, přes veškerou svoji učenost, pokud se dopustí přestupku u lotosových nohou Pána. Jsme ovládáni ve všech ohledech. Naší jedinou povinností proto je být vždy odevzdaní lotosovým nohám Pána a nebýt falešně pyšní. Matka Sarasvatī tuto situaci vytvořila proto, aby tomuto nepřemožitelnému paṇḍitovi pomohla odevzdat se Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi.