Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.105

Verš

ei-mate nija ghare gelā dui jana
kavi rātre kaila sarasvatī-ārādhana

Synonyma

ei-mate — takto; nija ghare — do svých domovů; gelā — se odebrali; dui jana — oba dva; kavi — básník; rātre — v noci; kaila — vykonal; sarasvatī — matky Sarasvatī; ārādhana — uctívání.

Překlad

Oba dva, básník i Caitanya Mahāprabhu, se odebrali do svých domovů a básník v noci uctíval matku Sarasvatī.