Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.106

Verš

sarasvatī svapne tāṅre upadeśa kaila
sākṣāt īśvara kari’ prabhuke jānila

Synonyma

sarasvatī — matka Sarasvatī; svapne — ve snu; tāṅre — jemu; upadeśa — radu; kaila — dala; sākṣāt — přímo; īśvara — Nejvyšší Osoba; kari' — přijímající; prabhuke — Pána; jānila — pochopil.

Překlad

Bohyně ho ve snu poučila o Pánově postavení a básnický přeborník pochopil, že Pán Caitanya Mahāprabhu je přímo Nejvyšší Osobnost Božství.