Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.20

Verš

gṛhastha ha-iyā kariba pitā-mātāra sevana
ihāte-i tuṣṭa habena lakṣmī-nārāyaṇa

Synonyma

gṛhastha — hospodář; ha-iyā — až se stanu; kariba — budu dělat; pitā-mātāra — rodičů; sevana — službu; ihāte-i — tím; tuṣṭa — potěšeni; habena — budou; lakṣmī-nārāyaṇa — bohyně štěstí a Nārāyaṇa.

Překlad

„,Později se ožením, a tak budu sloužit svým rodičům, protože takové jednání velice potěší Pána Nārāyaṇa a Jeho choť, bohyni štěstí.̀“