Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.85

Verš

“miśra, tumi putrera tattva kichui nā jāna
bhartsana-tāḍana kara, — putra kari’ māna”

Synonyma

miśra — můj drahý Jagannāthe Miśro; tumi — ty; putrera — tvého syna; tattva — pravdu; kichu-i — něco; — ne; jāna — znáš; bhartsana — kárání; tāḍana — trest; kara — provádíš; putra — syna; kari' — dělající z Něho; māna — považuješ.

Překlad

„Můj drahý Jagannāthe Miśro, ty o svém synovi nic nevíš. Myslíš si, že je to tvůj syn, a proto Ho káráš a trestáš.“