Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.84

Verš

rātre svapna dekhe, — eka āsi’ brāhmaṇa
miśrere kahaye kichu sa-roṣa vacana

Synonyma

rātre — v noci; svapna dekhe — snil; eka — jeden; āsi' — který přišel; brāhmaṇabrāhmaṇa; miśrere — k Jagannāthovi Miśrovi; kahaye — řekl; kichu — něco; sa-roṣa — s hněvem; vacana — slova.

Překlad

Té noci se Jagannāthovi Miśrovi zdálo, že k němu přišel nějaký brāhmaṇa a rozhněvaně mu řekl: