Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.39

Verš

vyādhi-chale jagadīśa-hiraṇya-sadane
viṣṇu-naivedya khāila ekādaśī-dine

Synonyma

vyādhi-chale — pod záminkou nemoci; jagadīśa-hiraṇya — Jagadīśe a Hiraṇyi; sadane — v domě; viṣṇu-naivedya — jídlo obětované Pánu Viṣṇuovi; khāila — snědl; ekādaśī — Ekādaśī; dine — v den.

Překlad

Na Ekādaśī Pán pod záminkou nemoci požádal o nějaké jídlo z domu Hiraṇyi a Jagadīśe.

Význam

Pánovo přijímání viṣṇu-prasādam na Ekādaśī z domu Jagadīśe a Hiraṇyi zevrubně popisuje šestá kapitola Ādi-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty. Na Ekādaśī se Pánu Viṣṇuovi obětuje obvyklé prasādam; i když oddaným je doporučeno se ten den postit, Pán Viṣṇu půst držet nemusí. Jednou na Ekādaśī se v domě Jagadīśe a Hiraṇyi Paṇḍita pro Pána Viṣṇua připravovalo zvláštní prasādam a Pán Caitanya Mahāprabhu požádal svého otce, aby k nim zašel a požádal o viṣṇu-prasādam, protože Mu nebylo dobře. Dům Jagadīśe a Hiraṇyi Paṇḍita byl od domu Jagannātha Miśry vzdálený přes tři kilometry. Když tedy Jagannātha Miśra přišel na přání Śrī Caitanyi Mahāprabhua požádat Jagadīśe a Hiraṇyu o prasādam, trochu se divili. Jak ten chlapec věděl, že se u nich pro Pána Viṣṇua připravuje zvláštní prasādam? Okamžitě dospěli k závěru, že Nimāi musí mít nadpřirozenou mystickou moc. Jak jinak by mohl vědět, že připravují zvláštní prasādam? Okamžitě proto jídlo Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi po Jeho otci Jagannāthovi Miśrovi poslali. Nimāiovi bylo špatně, ale jakmile snědl viṣṇu-prasādam, uzdravil se a prasādam také rozdal mezi své kamarády.