Skip to main content

Synonyma

kṛṣṇera naivedya
pro obětování Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.66
naivedya
jídlo obětované Śrī Viṣṇuovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.71
obětované jídlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.51
tác s věcmi pro uctívání — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.57
obětiny — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.60
jídlo obětované Božstvu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.16
viṣṇu-naivedya
jídlo obětované Pánu Viṣṇuovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.39

Filter by hierarchy