Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.18

Verš

mahotsava kara, saba bolāha brāhmaṇa
āji dina bhāla, — kariba nāma-karaṇa

Synonyma

mahotsava — slavnost; kara — uspořádej; saba — všechny; bolāha — zavolej; brāhmaṇabrāhmaṇy; āji — dnes; dina — den; bhāla — příznivý; kariba — vykonám; nāma-karaṇa — obřad pojmenování dítěte.

Překlad

„Navrhuji provést obřad pojmenování dítěte. Měli bychom uspořádat slavnost a pozvat brāhmaṇy, protože dnešní den je velice příznivý.“

Význam

Védskou zásadou je pořádat slavnosti ve vztahu s Nārāyaṇem a brāhmaṇy. Dát dítěti určité jméno patří k očistným procesům známým jako daśa-vidha-saṁskāra a v den tohoto obřadu by se měla uspořádat slavnost spojená s uctíváním Nārāyaṇa a rozdáváním prasādam, hlavně mezi brāhmaṇy.

Když Nīlāmbara Cakravartī, Śacīmātā a Jagannātha Miśra ze znaků na Pánových lotosových nohách pochopili, že Nimāi není obyčejné dítě, ale inkarnace Nārāyaṇa, rozhodli se, že ještě ten den, který byl velice příznivý, vykonají slavnostní obřad pojmenování dítěte. V této souvislosti si můžeme povšimnout toho, jak je Nejvyšší Osobnost Božství identifikována podle tělesných znaků, podle svých činností a podle předpovědí śāster. Přijmout někoho jako inkarnaci Boha lze na základě konkrétních důkazů, a ne z rozmaru nebo podle hlasování darebáků a hlupáků. V Bengálsku se od dob zjevení Pána Caitanyi objevilo mnoho nepravých inkarnací, ale každý nestranný oddaný nebo učený člověk může pochopit, že Pán Caitanya Mahāprabhu byl uznán za inkarnaci Kṛṣṇy ne na základě hlasování, ale podle důkazů śāster a pravých učenců. Nebyli to obyčejní lidé, kdo přijali Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako Nejvyšší Osobnost Božství. Na počátku určili Jeho totožnost učenci, jako byl Nīlāmbara Cakravartí, a později potvrdilo všechny Jeho činnosti šest Gosvāmīch, zvláště Śrīla Jīva Gosvāmī a Śrīla Rūpa Gosvāmī, a mnoho dalších učenců i s odkazy ze śāster. Inkarnace Boha je inkarnací od samého začátku svého života, a ne že se člověk najednou inkarnací stane svým meditováním. Tyto falešné inkarnace tu jsou pro hlupáky a darebáky, ne pro rozumné lidi.