Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.95

Verš

prasanna ha-ila saba jagatera mana
‘hari’ bali’ hinduke hāsya karaye yavana

Synonyma

prasanna — radostní; ha-ila — stali se; saba — všichni; jagatera — celého světa; mana — mysl; hari — svaté jméno Pána; bali' — říkající; hinduke — hinduistům; hāsya — smích; karaye — činí; yavana — muslimové.

Překlad

Celý svět byl spokojený. Zatímco hinduisté pronášeli Pánovo svaté jméno, ostatní, zvláště muslimové, je žertem napodobovali.

Význam

Přestože muslimové, nehinduisté, nejeví zájem o zpívání svatého jména Pána, Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, muslimové v Navadvípu napodobovali hinduisty, kteří zpívali během zatmění měsíce. A tak během zjevení Śrī Caitanyi Mahāprabhua hinduisté i muslimové společně zpívali svaté jméno Pána.