Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.25

Verš

tāṅhāra bhaginī damayantī prabhura priya dāsī
prabhura bhoga-sāmagrī ye kare vāra-māsi

Synonyma

tāṅhāra — jeho; bhaginī — sestra; damayantī — Damayantī; prabhura — Pánovou; priya — drahou; dāsī — služebnicí; prabhura — Pána; bhoga-sāmagrī — vše potřebné k vaření; ye — kdo; kare — dělá; vāra-māsi — po celý rok.

Překlad

Damayantī, sestra Rāghavy Paṇḍita, byla Pánovou drahou služebnicí. Vždy zajišťovala vše potřebné k vaření pro Pána Caitanyu.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (167) se píše: guṇamālā vraje yāsīd damayantī tu tat-svasā – gopī Guṇamālā se narodila jako Damayantī, sestra Rāghavy Paṇḍita. Na Východní bengálské dráze, která vede z kolkatské stanice Sealdah, leží nedaleko od Kolkaty zastávka Sodapur. Asi jeden a půl kilometru odtud směrem k západnímu břehu Gangy se nachází vesnice Pániháti, ve které stále ještě existuje obydlí Rāghavy Paṇḍita. Po betonové hrobce Rāghavy Paṇḍita se pne popínavá rostlina a v nedalekém rozpadlém chrámu přebývá Božstvo Madana-mohana. Tento chrám spravuje místní zamindar jménem Śrī Śivacandra Rāya Caudhurī. Makaradhvaja Kara bydlel také v Pániháti.“