Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.94

Verš

kṛṣṇa-bhaktira bādhaka — yata śubhāśubha karma
seha eka jīvera ajñāna-tamo-dharma

Synonyma

kṛṣṇa-bhaktira — oddané služby Kṛṣṇovi; bādhaka — překážka; yata — veškeré; śubha-aśubha — příznivé i nepříznivé; karma — činnost; seha — tato; eka — jedna; jīvera — živé bytosti; ajñāna-tamaḥ — temnoty nevědomosti; dharma — povaha.

Překlad

Všechny druhy činností, ať příznivé či nepříznivé, jsou na úrovni temnoty nevědomosti, jsou-li na překážku vykonávání transcendentální láskyplné služby Pánu Śrī Kṛṣṇovi.

Význam

Poetické přirovnání Pána Caitanyi a Pána Nityānandy ke slunci a měsíci je velice významné. Živé bytosti jsou duchovní jiskry a jejich přirozeným postavením je oddaně sloužit Nejvyššímu Pánu s plným vědomím Kṛṣṇy. Takzvané zbožné i jiné obřadní činnosti, zbožné či bezbožné, stejně jako touha uniknout z hmotné existence, to vše je považováno za pokryvy těchto duchovních jisker. Živé bytosti se těchto zbytečných pokryvů musí zbavit a plně se zapojit do rozvoje vědomí Kṛṣṇy. Záměrem zjevení Pána Caitanyi a Pána Nityānandy je rozptýlit tuto temnotu v duši. Než se zjevili, bylo vědomí Kṛṣṇy živých bytostí zahaleno všemi těmito zbytečnými činnostmi, ale po zjevení těchto dvou bratrů se srdce lidí očišťují a znovu zaujímají pravé postavení na úrovni vědomí Kṛṣṇy.