Skip to main content

Bg. 8.4

Verš

adhibhūtaṁ kṣaro bhāvaḥ
puruṣaś cādhidaivatam
adhiyajño ’ham evātra
dehe deha-bhṛtāṁ vara

Synonyma

adhibhūtam — hmotný projev; kṣaraḥ — neustále se měnící; bhāvaḥ — příroda; puruṣaḥ — vesmírná podoba včetně všech polobohů, jako jsou bozi Slunce a Měsíce; ca — a; adhidaivatam — nazývá se adhidaiva; adhiyajñaḥ — Nadduše; aham — Já (Kṛṣṇa); eva — zajisté; atra — v tomto; dehe — těle; deha-bhṛtām — vtělených; vara — ó nejlepší.

Překlad

Ó nejlepší ze vtělených bytostí! Hmotná příroda, která se neustále mění, se nazývá adhibhūta (hmotný projev). Vesmírná podoba Pána, zahrnující všechny polobohy, jako jsou bozi Slunce a Měsíce, se nazývá adhidaiva. A Já, Nejvyšší Pán, zastoupený Nadduší v srdci každé vtělené bytosti, jsem adhiyajña (Pán oběti).

Význam

Hmotná příroda se neustále mění. Všeobecně platí, že hmotná těla procházejí šesti stavy: narodí se, rostou, určitou dobu přetrvávají, vytvářejí své produkty, chřadnou a potom zaniknou. Tato hmotná příroda se nazývá adhibhūta. V určitou dobu je stvořena a v určitou dobu bude zničena. Koncepce vesmírné podoby Nejvyššího Pána, která zahrnuje všechny polobohy a jejich různé planety, se nazývá adhidaivata. A v těle je společně s individuální duší přítomná Nadduše, úplné zastoupení Pána Kṛṣṇy, jež dlí v srdci a je známá pod jménem Paramātmā či adhiyajña. Zvláště významné je v kontextu tohoto verše slovo eva — Pán jím zdůrazňuje, že Paramātmā se od Něho neliší. Nadduše, Nejvyšší Osobnost Božství, je svědkem činností individuální duše, vedle níž setrvává, a zdrojem jejích různých druhů vědomí. Dává jí možnost jednat, jak si přeje, a sleduje její počínání. Čistému oddanému, vědomému si Kṛṣṇy a prokazujícímu transcendentální službu Pánu, se význam těchto různých projevů Nejvyššího Pána přirozeně vyjasní. O gigantické vesmírné podobě Pána zvané adhidaivata rozjímají začátečníci, kteří nejsou schopni navázat styk s Nejvyšším Pánem v Jeho projevu Nadduše. Začátečníkovi je doporučeno meditovat o vesmírné podobě — virāṭ-puruṣovi, za jehož nohy jsou považovány nižší planety, jehož oči představují Slunce a Měsíc, a hlavu vyšší planetární systém.