Skip to main content

Bg. 2.4

Verš

arjuna uvāca
kathaṁ bhīṣmam ahaṁ saṅkhye
droṇaṁ ca madhusūdana
iṣubhiḥ pratiyotsyāmi
pūjārhāv ari-sūdana

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna řekl; katham — jak; bhīṣmam — proti Bhīṣmovi; aham — já; saṅkhye — v boji; droṇam — Droṇovi; ca — také; madhu-sūdana — ó hubiteli Madhua; iṣubhiḥ — s šípy; pratiyotsyāmi — budu vést protiútok; pūjā-arhau — hodni úcty; ari-sūdana — ó hubiteli nepřátel.

Překlad

Arjuna řekl: Ó zhoubo nepřátel, hubiteli Madhua, jak mohu v bitvě odpovědět svými šípy mužům, jako je Bhīṣma a Droṇa, kteří jsou hodni mé úcty?

Význam

Osobnosti na vyšší úrovni, jako byli praotec Bhīṣma a učitel Droṇa, jsou vždy hodny úcty. Dokonce i když zaútočí, není správné jim odpovědět protiútokem. Běžná etiketa učí, že s těmi, kdo stojí na vyšší úrovni, není namístě ani slovní potyčka. I když se někdy mohou chovat hrubě, nelze jim odpovídat hrubostí. Jak jim tedy mohl Arjuna oplatit útok? Zaútočil by snad někdy Kṛṣṇa na svého děda Ugrasenu nebo na svého učitele Sāndīpani Muniho? To byly některé z argumentů, jež Arjuna předložil Pánu Kṛṣṇovi.