Skip to main content

Bg. 2.3

Verš

klaibyaṁ mā sma gamaḥ pārtha
naitat tvayy upapadyate
kṣudraṁ hṛdaya-daurbalyaṁ
tyaktvottiṣṭha paran-tapa

Synonyma

klaibyam — nemohoucnost; sma — ne; gamaḥ — uchyl se k; pārtha — ó synu Pṛthy; na — nikdy; etat — toto; tvayi — k tobě; upapadyate — hodí se; kṣudram — malichernou; hṛdaya — srdce; daurbalyam — slabost; tyaktvā — odvrhávající; uttiṣṭha — povstaň; param-tapa — ó hubiteli nepřátel.

Překlad

Ó synu Pṛthy, nepoddávej se této ponižující nemohoucnosti. Nepřísluší ti to. Odvrhni takovou malichernou slabost srdce a povstaň, hubiteli nepřátel.

Význam

Arjuna je zde osloven “synu Pṛthy”. Ta byla shodou okolností sestrou Kṛṣṇova otce Vasudevy, a Arjuna byl tedy s Kṛṣṇou pokrevně spřízněn. Jestliže syn kṣatriyi odmítá bojovat, je kṣatriyou jen podle jména, a rovněž syn brāhmaṇy je brāhmaṇou jen podle jména, jedná-li bezbožně. Takoví kṣatriyové a brāhmaṇové jsou nehodnými syny svých otců, a Kṛṣṇa nechtěl, aby se Arjuna stal nehodným synem kṣatriyi. Arjuna byl Kṛṣṇovým nejbližším přítelem a Kṛṣṇa mu poskytl přímé vedení na válečném voze. Kdyby však Arjuna přes všechny tyto klady bitvu vzdal, byl by to neslavný čin. Proto mu Kṛṣṇa řekl, že takový postoj jeho osobnosti nepřísluší. Arjuna mohl namítat, že se vzdá bitvy z velkodušnosti vůči navýsost ctihodnému Bhīṣmovi a svým příbuzným, ale Kṛṣṇa jeho velkodušnost považoval za pouhou slabost srdce. Takovou falešnou velkodušnost neschvalovala žádná autorita. Osoby jako Arjuna mají tedy pod přímým vedením Kṛṣṇy takovou velkodušnost či takzvané nenásilí zavrhnout.