Skip to main content

Bg. 18.6

Verš

etāny api tu karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitaṁ matam uttamam

Synonyma

etāni — tyto všechny; api — jistě; tu — ale; karmāṇi — činnosti; saṅgam — styk; tyaktvā — zříkající se; phalāni — výsledky; ca — také; kartavyāni — mají být konány jako povinnost; iti — tak; me — Moje; pārtha — ó synu Pṛthy; niścitam — rozhodující; matam — mínění; uttamam — nejlepší.

Překlad

Všem těmto činnostem se je třeba věnovat bez připoutanosti či jakéhokoliv očekávání výsledku. Je nutné to vše konat jako povinnost, synu Pṛthy. To je Můj rozhodující úsudek.

Význam

I když všechny oběti očišťují, nikdo nemá od jejich konání očekávat jakékoli výsledky. Jinými slovy — je třeba se zříci všech obětí, jež mají přinést hmotný pokrok, ale od obětí, které bytostně očišťují a pozvedají na duchovní úroveň, se nemá nikdy upustit. Vše, co ústí ve vědomí Kṛṣṇy, je nutné podpořit. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je rovněž řečeno, že je třeba se ujmout jakékoliv činnosti, která vede k oddané službě Pánu. To je nejvyšší měřítko náboženství. Oddaný Pána nemá odmítnout žádnou práci, oběť či dobročinnost, která mu pomůže ve vykonávání oddané služby.