Skip to main content

Bg. 1.9

Verš

anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ

Synonyma

anye — jiní; ca — také; bahavaḥ — ve velkém počtu; śūrāḥ — hrdinové; mat-arthe — v mém zájmu; tyakta-jīvitāḥ — připraveni obětovat svůj život; nānā — mnoha; śastra — zbraněmi; praharaṇāḥ — vyzbrojeni; sarve — všichni; yuddha-viśāradāḥ — znalí vojenství.

Překlad

Je tu i mnoho jiných hrdinů, kteří jsou připraveni za mne položit život. Všichni jsou vyzbrojeni nejrůznějšími zbraněmi a výborně ovládají vojenskou vědu.

Význam

Pokud se týče ostatních, jako například Jayadrathy, Kṛtavarmy a Śalyi, všichni jsou připraveni položit za Duryodhanu život. Jinými slovy, je zde již vyvozen závěr, že všichni v bitvě na Kurukṣetře zemřou za to, že se přidali na stranu hříšného Duryodhany. Ten byl ovšem vzhledem k výše zmíněné spojené síle přátel přesvědčen o svém vítězství.