Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 3.31

Текст

йе ме матам идам нитям
анутиш̣т̣ханти ма̄нава̄х̣
шраддха̄ванто 'насӯянто
мучянте те 'пи кармабхих̣

Дума по дума

йе – тези, които; ме – моите; матам – наставления; идам – тези; нитям – като вечно задължение; анутиш̣т̣ханти – изпълняват редовно; ма̄нава̄х̣ – хората; шраддха̄-вантах̣ – с вяра и преданост; анасӯянтах̣ – без завист; мучянте – се освобождават; те – всички те; апи – дори; кармабхих̣ – от робството на закона за кармичните дейности.

Превод

Тези, които изпълняват задълженията си според моите наставления и следват това учение с вяра и без завист, се освобождават от робството на кармичните дейности.

Коментар

Наставленията на Бог Кр̣ш̣н̣а са същността на цялата ведическа мъдрост – вечна и неизменна истина. Както Ведите са вечни, така и истината на Кр̣ш̣н̣а съзнание е вечна. Трябва да имаме твърда вяра в тези предписания, без да завиждаме на Бога. Мнозина философи пишат коментари върху Бхагавад-гӣта̄, но не вярват в Кр̣ш̣н̣а. Те никога няма да бъдат освободени от робството на кармичните дейности. Но един обикновен човек с твърда вяра във вечните наставления на Бога, дори да е неспособен да изпълни тези наставления, се освобождава от оковите на закона на карма. В началния етап на Кр̣ш̣н̣а съзнание той може и да не изпълнява напълно повелите на Бога, но понеже ги приема и се труди искрено, без мисъл за провал и безнадеждност, с времето непременно ще се издигне до нивото на чистото Кр̣ш̣н̣а съзнание.