Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 3.32

Текст

йе тв етад абхясӯянто
на̄нутиш̣т̣ханти ме матам
сарва-гя̄на-вимӯд̣ха̄м̇с та̄н
виддхи наш̣т̣а̄н ачетасах̣

Дума по дума

йе – тези; ту – обаче; етат – това; абхясӯянтах̣ – от завист; на – не; анутиш̣т̣ханти – редовно изпълняват; ме – моите; матам – предписания; сарва-гя̄на – във всяко знание; вимӯд̣ха̄н – напълно заблуден; та̄н – те са; виддхи – знай това добре; наш̣т̣а̄н – всичко се проваля; ачетасах̣ – без Кр̣ш̣н̣а съзнание.

Превод

Но ония, които от завист пренебрегват тези учения и не ги следват, са заблудени, лишени от всякакво знание и обречени на провал в стремежа си към съвършенство.

Пояснение

Тук ясно се посочва, че отсъствието на Кр̣ш̣н̣а съзнание е недостатък. Както има наказание за неспазване на законите в държавата, така със сигурност има наказание за неспазване на установения от Върховната Божествена Личност ред. Непокорният човек, колкото и да е велик, остава невежа по отношение както на себето, така и на Върховния Брахман, Парама̄тма̄ и Божествената Личност заради пустото си сърце. За него няма надежда да усъвършенства живота си.