Skip to main content

Bg. 8.16

Verš

ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ
punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate

Synonyma

ā-brahma-bhuvanāt — až po Brahmovu planétu; lokāḥ — planetárne systémy; punaḥ — opäť; āvartinaḥ — návrat; arjuna — ó, Arjuna; mām — Mňa; upetya — dosiahne; tu — ale; kaunteya — ó, syn Kuntī; punaḥ janma — znovu sa narodí; na — nie; vidyate — stane sa.

Překlad

Všetky planéty v tomto hmotnom svete, Brahmalokou počnúc a najnižšou planétou končiac, sú miesta opakovaného rodenia sa a smrti. Ten však, kto dosiahne Moje sídlo, ó, syn Kuntī, sa už viacej nenarodí.

Význam

Všetci yogīni (karma, jñāna, haṭha atď.) musia získať dokonalú oddanosť bhakti-yogou alebo vedomím Kṛṣṇu predtým, než môžu vstúpiť do Kṛṣṇovho transcendentálneho sídla, odkiaľ sa už nevrátia do hmotného sveta. Aj tí, ktorí dosiahnu najvyššie hmotné planéty, planéty polobohov, sú podriadení kolobehu rodenia sa a smrti. Tak, ako sa ľudia zo Zeme povýšia na vyššie planéty, bytosti z vyšších planét, z Brahmaloky, Candra-loky alebo z Indraloky, sa vrátia na Zem. Chāndogya Upaniṣad odporúča vykonávať obeť pañcāgni-vidyā, ktorá umožňuje dosiahnuť Brahmaloku. No ak tam človek nerozvíja ďalej svoje vedomie Kṛṣṇu, musí sa vrátiť späť na Zem. Tí, ktorí sa na vyšších planétach zdokonaľujú vo vedomí Kṛṣṇu, sa postupne povýšia na vyššie a vyššie planéty a na konci vesmírneho zničenia sa spolu s Brahmom premiestnia do večného duchovného kráľovstva. Vo svojom komentári k Bhagavad-gīte cituje Śrīdhara Svāmī tento verš:

brahmaṇā saha te sarve
samprāpte pratisañcare
parasyānte kṛtātmānaḥ
praviśanti paraṁ padam

„V čase zničenia tohto hmotného vesmíru sa Brahmā a jeho oddaní, neprestajne zapojení vo vedomí Kṛṣṇu, premiestnia do duchovného vesmíru a na príslušné duchovné planéty podľa svojich túžob.“