Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 8.16

Текст

а̄-брахма-бхувана̄л лока̄х̣
пунар а̄вартино 'рджуна
ма̄м упетя ту каунтея
пунар джанма на видяте

Дума по дума

а̄-брахма-бхувана̄т – до планетата Брахмалока; лока̄х̣ – планетарните системи; пунах̣ – отново; а̄вартинах̣ – като се връща; арджуна – о, Арджуна; ма̄м – при мен; упетя – пристига; ту – но; каунтея – о, сине на Кунтӣ; пунах̣ джанма – прераждане; на – никога; видяте – се случва.

Превод

Всички планети в материалния свят – от най-висшата до най-нисшата – са места на страдание, където има повтарящо се раждане и смърт. Но достигналият моята обител, о, сине на Кунтӣ, никога не се ражда отново.

Коментар

Всички йогӣкарма, гя̄на, хат̣ха и т.н. – в края на краищата трябва да стигнат до съвършената степен на преданост в бхакти йога, Кр̣ш̣н̣а съзнание, ако искат да се пренесат в трансценденталната обител на Кр̣ш̣н̣а и никога да не се завърнат. И най-висшите материални планети, планетите на полубоговете, са подложени на повтарящо се раждане и смърт. Както хората от Земята се издигат до висши планети, така и хората от висшите планети, като Брахмалока, Чандралока и Индралока, се раждат на Земята. Жертвоприношението пан̃ча̄гни-видя̄, препоръчвано в Чха̄ндогя Упаниш̣ад, дава възможност да се достигне Брахмалока, но ако на Брахмалока човек не развие Кр̣ш̣н̣а съзнание, той ще трябва да се върне на Земята. Тези, които напредват в Кр̣ш̣н̣а съзнание на висшите планети, постепенно се издигат до все по-висши планети и по време на вселенското унищожение се пренасят във вечното духовно царство. В своя коментар върху Бхагавад-гӣта̄, Баладева Видя̄бхӯш̣ан̣а цитира следния стих:

брахман̣а̄ саха те сарве
сампра̄пте пратисан̃чаре
парася̄нте кр̣та̄тма̄нах̣
правишанти парам падам

„При унищожението на тази материална вселена, Брахма̄ и преданите, постоянно заети в Кр̣ш̣н̣а съзнание, отиват до съответните духовни планети в духовната вселена, според желанията си.“