Skip to main content

VERŠ 33

TEXT 33

Verš

Текст

arjuna uvāca
yo ’yaṁ yogas tvayā proktaḥ
sāmyena madhusūdana
etasyāhaṁ na paśyāmi
cañcalatvāt sthitiṁ sthirām
арджуна ува̄ча
йо ’йам̇ йоґас твайа̄ проктах̣
са̄мйена мадгусӯдана
етасйа̄хам̇ на паш́йа̄мі
чан̃чалатва̄т стгітім̇ стгіра̄м

Synonyma

Послівний переклад

arjunaḥ uvāca — Arjuna riekol; yaḥ ayam — tento systém; yogaḥ — yoga; tvayā — Tebou; proktaḥ — opísaný; sāmyena — všeobecne; madhu-sūdana — ó, hubiteľ démona Madhua; etasya — v nej ; aham — ja; na — nie; paśyāmi — vidím; cañcalatvāt — pre nepokoj; sthitim — umiestnená; sthirām — pevne.

арджуна ува̄ча—Арджуна сказав; йах̣ айам—ця система; йоґах̣— містицизм; твайа̄—Тобою; проктах̣—описаний; са̄мйена—взагалі; мадгу-сӯдана—о вбивцю демона Мадгу; етасйа—цього; ахам—я; на—не; паш́йа̄мі—бачу; чан̃чалатва̄т—внаслідок непогамованості; стгітім—основи; стгіра̄м—твердої.

Překlad

Переклад

Arjuna riekol: „Ó, Madhusūdana, yoga, ktorú si opísal, sa mi zdá byť nepraktická a neznesiteľná, pretože myseľ je vrtkavá a nestála.

Арджуна сказав: О Мадгусӯдано, система йоґи, про яку Ти щойно розповів, здається мені нездійсненною і неприйнятною, бо розум неспокійний та нестійкий.

Význam

Коментар

Yogu, ktorú Kṛṣṇa opísal Arjunovi, počnúc slovami śucau deśe a končiac yogī paramaḥ, tu Arjuna odmieta, lebo si myslí, že ju nie je schopný vykonávať. Vo veku Kali nie je pre obyčajného človeka možné opustiť domov a vydať sa do hôr alebo do džungle a tam sa osamote venovať yoge. Dnešný človek musí urputne bojovať o svoj život, ktorý je bez tak krátky. Hoci sa mu ponúka jednoduchá metóda na dosiahnutie duchovnej realizácie, väčšinou nie je schopný prijať ani tú. Čo potom povedať o takej ťažkej yoge, ktorá vyžaduje prísne usmernenie života — nájsť odľahlé miesto, zaujať špeciálnu polohu a odpútať myseľ od všetkého hmotného. Arjunovi sa z praktických dôvodov zdalo byť nemožné venovať sa tejto yoge, hoci mal na to veľa dobrých predpokladov: pochádzal z kráľovského rodu, bol mocný bojovník, žil oveľa dlhšie než my a predovšetkým bol dôverným priateľom Kṛṣṇu, Najvyššej Božskej Osobnosti. Pred päťtisíc rokmi mal Arjuna na túto yogu oveľa lepšie podmienky, než máme my dnes, a predsa ju odmietol. Nenájdeme žiadny historický záznam o tom, že by sa niekedy týmto yogovým procesom zaoberal. Ak teda bola taká ťažká pred päťtisíc rokmi, aká ťažká asi môže byť v našom veku Kali? Je možné, že pár výnimočných ľudí sa tejto yoge môže venovať, ale pre obyčajného človeka je to nemožné. Tí, čo napodobňujú túto yogu v takzvaných yogových školách alebo spoločnostiach, naozaj iba márnia čas, aj keď sa cítia byť spokojní sami so sebou. Nepoznajú pravý cieľ yogy.

Арджуна відхилив систему містицизму, що її Господь Кр̣шн̣а був описав йому, починаючи зі слів сучау деш́е і закінчуючи йоґі парамах̣, бо він почувався неспроможним слідувати їй. У цю епоху Калі пересічна людина не може залишити домівку й піти до відлюдного місця в горах або джунглях для того, щоб практикувати там йоґу. Несамовита боротьба за існування — таке скороминуще — характерна ознака нашого часу. Люди несерйозно ставляться до самопізнання, навіть якщо їм пропонують легкі дійові способи, годі казати про таку складну систему йоґи, яка передписує життя у відреченні, важкі пози, вибір певного місця і передбачає відчуження розуму від матеріальних справ. Як людина практична, Арджуна вирішив, що не зможе додержуватись цієї системи йоґи, хоча і мав перед іншими багато переваг. Він належав до царської родини і його було обдаровано численними шляхетними чеснотами: він був великий воїн, йому була дарована довговічність і, найголовніше, він був найближчим другом Кр̣шн̣и, Верховного Бога- Особи. П’ять тисяч років тому в Арджуни були набагато сприятливіші умови, ніж у нас з вами зараз, однак він відмовився прийняти цю систему йоґи. Справді, ніде в історичних хроніках ми не знаходимо, що Арджуна коли-небудь практикував цю йоґу. Тому, в епоху Калі, цю систему слід вважати неприйнятною для загального кола людей. Звичайно, може вона і доступна для окремих небагатьох виняткових особистостей, але для більшості вона нездійсненна. Якщо так було ще багато тисяч років тому, що ж тоді казати про наші часи? Ті, що імітують цю систему йоґи в так званих «школах» та «товариствах», хоча і вдоволені собою, насправді лише марнують час. Їм невідома справжня мета йоґи.