Skip to main content

Bg. 4.28

Verš

dravya-yajñās tapo-yajñā
yoga-yajñās tathāpare
svādhyāya-jñāna-yajñāś ca
yatayaḥ saṁśita-vratāḥ

Synonyma

dravya-yajñāḥ — obetovanie svojho majetku; tapaḥ-yajñāḥ — obeť odriekaním; yoga-yajñāḥ — obeť osemstupňovou yogou; tathā — tak; apare — iní; svādhyāya — obeť študovaním Ved; jñāna-yajñāḥ — obeť rozvíjaním transcendentálneho poznania; ca — tiež; yatayaḥ — osvietení ľudia; saṁśita-vratāḥ — zložili prísne sľuby.

Překlad

Niektorí sú osvietení obetovaním svojho hmotného majetku, skladajúc prísne sľuby, a iní podstupujú ťažké odriekanie dodržiavaním osemstupňovej yogy alebo štúdiom Ved, aby dosiahli transcendentálne poznanie.

Význam

Obete môžeme rozdeliť do rôznych skupín. Niektorí ľudia obetujú svoj majetok v podobe rôznych dobročinných skutkov. V Indii zakladajú bohatí obchodníci a princovia dobročinné ústavy, ako dharma-śālā, anna-kṣetra, atithi-śālā, anāthālaya a vidyā-pīṭha. Aj v iných krajinách sa zriaďuje veľa nemocníc, domovov pre dôchodcov a podobných dobročinných zariadení, ktoré chudobným ponúkajú jedlo, vzdelanie a lekársku starostlivosť zadarmo. Všetky takéto dobročinné skutky sa nazývajú dravyamaya-yajña. Sú aj takí, ktorí sa dobrovoľne podrobujú rôznym druhom sebadisciplíny, ako candrāyaṇa a cāturmāsya, aby zlepšili svoje životné podmienky alebo aby sa povýšili na vyššie planéty vo vesmíre. Tieto procesy obsahujú posvätný sľub žiť podľa určitých prísnych pravidiel. Kto chce dodržiavať zásady cāturmāsye, nesmie sa napríklad štyri mesiace holiť (od júla do októbra), jesť niektoré jedlá, jesť viac než raz denne a nesmie opustiť domov. Obeť, pri ktorej sa obetuje životné pohodlie, sa volá tapomaya-yajña. Sú aj takí, ktorí sa zaoberajú rôznymi druhmi mystickej yogy, ako je napríklad Patañjaliho systém, ktorého cieľom je splynúť s Absolútnym alebo získať nadprirodzené sily (haṭha-yoga, aṣṭāṅga-yoga). Niektorí cestujú na posvätné pútne miesta. Všetky tieto činnosti sa nazývajú yoga-yajña, obete zamerané na dosiahnutie istého druhu dokonalosti v hmotnom svete. Ďalší sa zas zamestnávajú štúdiom védskych písiem, hlavne Upaniṣad a Vedānta-sūtier alebo filozofie sāṅkhye. To sa volá svādhyāya-yajña alebo obeta štúdiom. Všetci títo yogīni vykonávajú rôzne druhy obetí, aby dosiahli vyššiu životnú úroveň. No oddaný, ktorý sa venuje bhakti-yoge, všetkých prekoná, lebo slúži Śrī Kṛṣṇovi. Vedomie Kṛṣṇu sa nedá dosiahnuť prostredníctvom žiadneho z menovaných obetných postupov, ale iba milosťou Pána alebo Jeho čistého oddaného. Preto je vedomie Kṛṣṇu transcendentálne.