Skip to main content

제27절

TEXT 27

원문

Tekst

야밧 산자야떼 낀찟 yāvat sañjāyate kiñcit
삿뜨밤 스타바라-장가맘 sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
끄쉐뜨라-끄쉐뜨라갸-삼요갓 kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
딷 빋디 바라따르샤바 tad viddhi bharatarṣabha
yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha

동의어

Synonyms

야밧: 무엇이든지, 산자야떼: 존재하게 되다, 낀찟: 어느 것도, 삿뜨밤: 존재, 스타바라: 움직이지 않는, 장가맘: 움직이는, 끄쉐뜨라: 육신의, 끄쉐뜨라-갸: 그리고 육신을 아는 자, 삼요갓: 그들의 결합으로, 땃 빋디: 너는 그것을 알아야 한다, 바라따-리샤바: 오 바라따의 수장이여.

yāvat — hvad end; sañjāyate — der bliver til; kiñcit — hvilken som helst; sattvam — eksistens; sthāvara — ubevægelig; jaṅgamam — og bevægelig; kṣetra — af kroppen; kṣetra-jña — og kroppens kender; saṁyogāt — gennem foreningen; tat viddhi — du bør forstå det; bharata-ṛṣabha — O du bedste blandt Bhārataer.

번역

Translation

오 바라따의 수장이여, 움직이는 것이든, 움직이지 않는 것이든, 존재하는 모든 것은 단지 행위의 장과 행위의 장을 아는 자의 결합일 뿐이다.

O du bedste blandt Bhārataer, du må forstå, at hvad du end ser eksistere, det være sig bevægeligt såvel som ubevægeligt, er det intet andet end en kombination af handlingsfeltet og handlingsfeltets kender.

주석

Purport

우주의 창조 이전부터 존재해 온 물질적 본성과 생명체가 이 절에서 설명되고 있다. 창조된 무엇이든지 생명체와 물질적 본성의 결합일 뿐이다. 나무와 산, 그리고 언덕과 같이 움직이지 않는 여러 발현이 있고, 움직이는 여러 존재는 물질적 본성과 상위 본성, 즉 생명체와의 결합일 뿐이다. 상위 본성인 생명체와의 접촉 없이 어느 것도 자랄 수 없다. 물질적 본성과 영적 본성 사이의 상호 관계는 영원히 계속되며, 이러한 결합은 지고한 주에 의해 생겨난다. 따라서 당신은 상위 본성과 하위 본성 모두의 통제자이시다. 주께서 물질적 본성을 창조하시고, 이 물질적 본성 안에 상위 본성을 놓으심으로써, 이 모든 행위와 발현이 일어난다.

FORKLARING: Både den materielle natur og det levende væsen, der begge eksisterede før skabelsen af kosmos, bliver forklaret i dette vers. Alt det, der er skabt, er intet andet end en kombination af det levende væsen og den materielle natur. Der er mange manifestationer som træer, bjerge og bakker, der ikke bevæger sig, og der findes mange ting, der bevæger sig, og alle er de intet andet end kombinationer af den materielle natur og den højere natur, det levende væsen. Ingenting kan vokse uden kontakten med den højere natur, det levende væsen. Forbindelsen mellem den materielle natur og den højere natur går for evigt for sig, og denne kombination bevirkes af den Højeste Herre. Derfor står både den højere og den lavere natur under Hans kontrol. Den materielle natur skabes af Ham, og den højere natur bliver anbragt i denne materielle natur. På den måde finder alle aktiviteter og manifestationer sted.