Skip to main content

제27절

TEXT 27

원문

Текст

야밧 산자야떼 낀찟 yāvat sañjāyate kiñcit
삿뜨밤 스타바라-장가맘 sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
끄쉐뜨라-끄쉐뜨라갸-삼요갓 kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
딷 빋디 바라따르샤바 tad viddhi bharatarṣabha
йа̄ват сан̃джа̄йате кін̃чіт
саттвам̇ стга̄вара-джан̇ґамам
кшетра-кшетраджн̃а-сам̇йоґа̄т
тад віддгі бгаратаршабга

동의어

Послівний переклад

야밧: 무엇이든지, 산자야떼: 존재하게 되다, 낀찟: 어느 것도, 삿뜨밤: 존재, 스타바라: 움직이지 않는, 장가맘: 움직이는, 끄쉐뜨라: 육신의, 끄쉐뜨라-갸: 그리고 육신을 아는 자, 삼요갓: 그들의 결합으로, 땃 빋디: 너는 그것을 알아야 한다, 바라따-리샤바: 오 바라따의 수장이여.

yāvat – whatever; sañjāyate – comes into being; kiñcit – anything; sattvam – existence; sthāvara – not moving; jaṅgamam – moving; kṣetra – of the body; kṣetra-jña – and the knower of the body; saṁyogāt – by the union between; tat viddhi – you must know it; bharata-ṛṣabha – O chief of the Bhāratas.

번역

Переклад

오 바라따의 수장이여, 움직이는 것이든, 움직이지 않는 것이든, 존재하는 모든 것은 단지 행위의 장과 행위의 장을 아는 자의 결합일 뿐이다.

О провідник Бга̄рат, знай, що все суще, рухоме й нерухоме, є лише поєднанням поля діяльності й того, хто знає поле.

주석

Коментар

우주의 창조 이전부터 존재해 온 물질적 본성과 생명체가 이 절에서 설명되고 있다. 창조된 무엇이든지 생명체와 물질적 본성의 결합일 뿐이다. 나무와 산, 그리고 언덕과 같이 움직이지 않는 여러 발현이 있고, 움직이는 여러 존재는 물질적 본성과 상위 본성, 즉 생명체와의 결합일 뿐이다. 상위 본성인 생명체와의 접촉 없이 어느 것도 자랄 수 없다. 물질적 본성과 영적 본성 사이의 상호 관계는 영원히 계속되며, 이러한 결합은 지고한 주에 의해 생겨난다. 따라서 당신은 상위 본성과 하위 본성 모두의 통제자이시다. 주께서 물질적 본성을 창조하시고, 이 물질적 본성 안에 상위 본성을 놓으심으로써, 이 모든 행위와 발현이 일어난다.

У цьому вірші з’ясовано питання про матеріальну природу і живу істоту, які існували ще до творення космосу. Будь- яке творіння є лише поєднання живої істоти з матеріальною природою. Існує чимало нерухомих проявлень, таких, наприклад, як дерева, гори й пагорби, а також чимало рухомих створінь, але всі вони є лише поєднанням матеріальної природи і природи верховної, живої істоти. Без зв’язку з вищою природою, тобто живою істотою, ніщо не може розвиватись. Такий взаємозв’язок між матерією і вищою природою триває вічно, і причиною цього поєднання є Верховний Господь; отже, Він — володар як вищої, так і нижчої природи. Господь створює матеріальну природу, вища ж природа входить в матеріальну, і таким чином здійснюється будь-яка діяльність й виникають усі світові проявлення.