Skip to main content

제27절

TEXT 27

원문

Tekst

야밧 산자야떼 낀찟 yāvat sañjāyate kiñcit
삿뜨밤 스타바라-장가맘 sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
끄쉐뜨라-끄쉐뜨라갸-삼요갓 kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
딷 빋디 바라따르샤바 tad viddhi bharatarṣabha
yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha

동의어

Synonyms

야밧: 무엇이든지, 산자야떼: 존재하게 되다, 낀찟: 어느 것도, 삿뜨밤: 존재, 스타바라: 움직이지 않는, 장가맘: 움직이는, 끄쉐뜨라: 육신의, 끄쉐뜨라-갸: 그리고 육신을 아는 자, 삼요갓: 그들의 결합으로, 땃 빋디: 너는 그것을 알아야 한다, 바라따-리샤바: 오 바라따의 수장이여.

yāvat — mis iganes; sañjāyate — hakkab eksisteerima; kiñcit — ükskõik, mis; sattvam — eksistents; sthāvara — liikumatu; jaṅgamam — liikuv; kṣetra — keha; kṣetra-jña — ja keha tundja; saṁyogāt — vahelise ühendusega; tat viddhi — sa pead seda teadma; bharata-ṛṣabha — oo, Bhāratate juht.

번역

Translation

오 바라따의 수장이여, 움직이는 것이든, 움직이지 않는 것이든, 존재하는 모든 것은 단지 행위의 장과 행위의 장을 아는 자의 결합일 뿐이다.

Oo, Bhāratate juht, tea, et kõik, mida sa näed eksisteerivat, olgu see siis liikuv või liikumatu, on üksnes tegevusvälja ja tegevusvälja tundja vaheline ühend.

주석

Purport

우주의 창조 이전부터 존재해 온 물질적 본성과 생명체가 이 절에서 설명되고 있다. 창조된 무엇이든지 생명체와 물질적 본성의 결합일 뿐이다. 나무와 산, 그리고 언덕과 같이 움직이지 않는 여러 발현이 있고, 움직이는 여러 존재는 물질적 본성과 상위 본성, 즉 생명체와의 결합일 뿐이다. 상위 본성인 생명체와의 접촉 없이 어느 것도 자랄 수 없다. 물질적 본성과 영적 본성 사이의 상호 관계는 영원히 계속되며, 이러한 결합은 지고한 주에 의해 생겨난다. 따라서 당신은 상위 본성과 하위 본성 모두의 통제자이시다. 주께서 물질적 본성을 창조하시고, 이 물질적 본성 안에 상위 본성을 놓으심으로써, 이 모든 행위와 발현이 일어난다.

Selles värsis räägitakse nii materiaalsest loodusest kui ka elusolendist, mis mõlemad eksisteerisid juba enne universumi loomist. Kõik loodu on vaid elusolendi ja materiaalse looduse vaheline ühend. Eksisteerib palju liikumatuid avaldumisi nagu puud, mäed ja künkad, ning samuti suur hulk liikuvaid eksistentsi liike. Kõik nad on üksnes materiaalse looduse ja kõrgema energia (elusolendi) vahelised ühendid. Ilma kõrgema energia, elusolendi puudutuseta ei saa midagi kasvada. Materiaalse ja vaimse looduse vahelised suhted on igavesed ning loodud Kõigekõrgema Jumala poolt, mistõttu Jumal on ka nende mõlema, nii kõrgema kui ka madalama looduse valitseja. Tema on loonud materiaalse looduse ning kui kõrgem loodus on asetatud sellesse materiaalsesse loodusse, saavad teoks kõik need tegevused ja ilmuvad kõik need avaldumised, mida me enda ümber näeme.