Skip to main content

Word for Word Index

abdhim
al océano de leche — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.38
el océano de leche — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.1, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.13
bhava-abdhim
el océano de la existencia material — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.11
el gran océano de nesciencia. — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.30
kuru-bala-abdhim
el océano del poder militar de los Kurus — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.14
mahā-abdhim
gran océano — CC Ādi-līlā 9.1