Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.8.1

Texto

śrī-śuka uvāca
harito rohita-sutaś
campas tasmād vinirmitā
campāpurī sudevo ’to
vijayo yasya cātmajaḥ

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo; haritaḥ — el rey llamado Harita; rohita-sutaḥ — el hijo del rey Rohita; campaḥ — llamado Campa; tasmāt — de Harita; vinirmitā — fue construida; campā-purī — la ciudad de Campāpurī; sudevaḥ — llamado Sudeva; ataḥ — a continuación (de Campa); vijayaḥ — llamado Vijaya; yasya — de quien (de Sudeva); ca — también; ātma-jaḥ — el hijo.

Translation

Śukadeva Gosvāmī continuó: El hijo de Rohita fue Harita, y el hijo de Harita fue Campa, que construyó la ciudad de Campāpurī. El hijo de Campa fue Sudeva, y el hijo de Sudeva fue Vijaya.