Skip to main content

Word for Word Index

yasya
aquel que — Bg. 2.61, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.10-11
de aquel cuyos — Bg. 2.68
aquel cuyo — Bg. 4.19, Bg. 18.17, Bg. 18.17, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.26
a quien — Bg. 8.22
del cual — Bg. 15.1
con el propósito de — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.12
cuya — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.13, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.5, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.38, CC Madhya-līlā 17.186, CC Madhya-līlā 20.281
cuyo — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.2, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.3, Śrīmad-bhāgavatam 1.10.11-12, Śrīmad-bhāgavatam 1.12.3, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.6, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.45, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.13, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.36, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.65, CC Madhya-līlā 19.96, CC Madhya-līlā 20.281
Su — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.29
cuyas — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.40, CC Madhya-līlā 20.355
cuyos — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.7, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.36, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.41, CC Antya-līlā 4.63
de lo cual — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.19, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.10
aquel cuyos — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.20
cuyos — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.15.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.15.11, CC Ādi-līlā 5.141, CC Ādi-līlā 15.1, CC Madhya-līlā 24.184
cuyo — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.47, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.47, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.47, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.48, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.48, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.48, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.45, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.15.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.48, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.59, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.20, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.28-31, CC Ādi-līlā 5.71, CC Ādi-līlā 16.1, CC Madhya-līlā 25.128
de quien — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.42, Śrīmad-bhāgavatam 3.33.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.43, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.30, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.38, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.1, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.12, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.14, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.23, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.22, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.48, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.25, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.36, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.50, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.35, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.32, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.35, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.37, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.38, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.41, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.2, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.41, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.43, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.55, CC Ādi-līlā 2.14, CC Ādi-līlā 5.141, CC Ādi-līlā 6.1, CC Ādi-līlā 13.1, CC Madhya-līlā 1.1, CC Madhya-līlā 2.52, CC Madhya-līlā 21.41, CC Madhya-līlā 21.41, CC Madhya-līlā 22.32, CC Madhya-līlā 23.40, CC Madhya-līlā 24.278, CC Antya-līlā 1.148, CC Antya-līlā 1.152, CC Antya-līlā 1.168
cuyas — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.15, CC Ādi-līlā 1.7, CC Ādi-līlā 3.63, CC Ādi-līlā 5.7, CC Ādi-līlā 5.93
aquel cuyo — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.24
aquel desde cuyos — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.17
de cuya — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.40
cuya — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.19, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.35, CC Ādi-līlā 1.8, CC Ādi-līlā 1.9, CC Ādi-līlā 1.10, CC Ādi-līlā 1.11, CC Ādi-līlā 5.1, CC Ādi-līlā 5.13, CC Ādi-līlā 5.50, CC Ādi-līlā 5.71, CC Ādi-līlā 5.109, CC Ādi-līlā 9.1, CC Madhya-līlā 25.57
de quienes — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.8
del Señor Śiva — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.7
del cual — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.21.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.23.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.25
todo el que — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.33
cualquier persona con quien — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.47
de Indra — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.30
por qué — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.7
aquel cuyos — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.8
por quien — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.52, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.13
a quien — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.46, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.33-34
de quien (el Señor Ṛṣabhadeva) — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.9
de aquel que — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.3, CC Madhya-līlā 22.76
de quien (el rey Gaya) — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.12
de la cual — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.31, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.32, CC Ādi-līlā 17.293
de quien (la Suprema Personalidad de Dios) — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.25
a quien todo pertenece — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.30
de quien (del Señor Nārāyaṇa) — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.8-9
del cual (cuerpo) — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.25
aquel que — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.26, CC Ādi-līlā 8.58