Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.22.30-31

Texto

sahadeva-suto rājañ
chrutakarmā tathāpare
yudhiṣṭhirāt tu pauravyāṁ
devako ’tha ghaṭotkacaḥ
bhīmasenād dhiḍimbāyāṁ
kālyāṁ sarvagatas tataḥ
sahadevāt suhotraṁ tu
vijayāsūta pārvatī

Palabra por palabra

sahadeva-sutaḥ—el hijo de Sahadeva; rājan—¡oh, rey!; śrutakarmā—Śrutakarmā; tathā—así como; apare—otros; yudhiṣṭhirāt—de Yudhiṣṭhira; tu—en verdad; pauravyām—en el vientre de Pauravī; devakaḥ—un hijo llamado Devaka; atha—así como; ghaṭotkacaḥ—Ghaṭotkaca; bhīmasenāt—de Bhīmasena; hiḍimbāyām—en el vientre de Hiḍimbā; kālyām—en el vientre de Kālī; sarvagataḥ—Sarvagata; tataḥ—a continuación; sahadevāt—de Sahadeva; suhotram—Suhotra; tu—en verdad; vijayā—Vijayā; asūta—fue madre de; pārvatī—la hija del rey de los Himālayas.

Traducción

¡Oh, rey!, el hijo de Sahadeva fue Śrutakarmā. Además, Yudhiṣṭhira y sus hermanos también tuvieron hijos con otras esposas. Yudhiṣṭhira engendró a Devaka en el vientre de Pauravī; Bhīmasena engendró a Ghaṭotkaca en su esposa Hiḍimbā, y a Sarvagata en su esposa Kālī; y Sahadeva tuvo un hijo, Suhotra, con su esposa Vijayā, la hija del rey de las montañas.