Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.12.15

Texto

raṇako bhavitā tasmāt
surathas tanayas tataḥ
sumitro nāma niṣṭhānta
ete bārhadbalānvayāḥ

Palabra por palabra

raṇakaḥ — Raṇaka; bhavitā — nacerá; tasmāt — de Kṣudraka; surathaḥ — Suratha; tanayaḥ — el hijo; tataḥ — a continuación; sumitraḥ — Sumitra, el hijo de Suratha; nāma — de nombre; niṣṭha-antaḥ — el final de la dinastía; ete — todos los reyes mencionados; bārhadbala-anvayāḥ — en la dinastía del rey Bṛhadbala.

Traducción

De Kṣudraka vendrá Raṇaka, de Raṇaka nacerá Suratha, y de Suratha vendrá Sumitra, que pondrá fin a la dinastía. Te he explicado así la dinastía de Bṛhadbala.