Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.49

Texto

śrī-śuka uvāca
saṁstuto bhagavān evam
anantas tam abhāṣata
vidyādhara-patiṁ prītaś
citraketuṁ kurūdvaha

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo; saṁstutaḥ — ser adorado; bhagavān — la Suprema Personalidad de Dios; evam — de este modo; anantaḥ — el Señor Ananta; tam — a él; abhāṣata — contestó; vidyādhara-patim — al rey de los vidyādharas; prītaḥ — muy complacido; citraketum — al rey Citraketu; kuru-udvaha — ¡oh, joya de la dinastía Kuru, Mahārāja Parīkṣit!

Translation

Śukadeva Gosvāmī continuó: El Señor, la Suprema Personalidad de Dios, Anantadeva, muy complacido con las oraciones de Citraketu, el rey de los vidyādharas, respondió de la siguiente manera, ¡oh, Mahārāja Parīkṣit, joya de la dinastía Kuru!