Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.13.15-16

Texto

sa cakṣuḥ sutam ākūtyāṁ
patnyāṁ manum avāpa ha
manor asūta mahiṣī
virajān naḍvalā sutān
puruṁ kutsaṁ tritaṁ dyumnaṁ
satyavantam ṛtaṁ vratam
agniṣṭomam atīrātraṁ
pradyumnaṁ śibim ulmukam

Palabra por palabra

saḥ—él (Sarvatejā); cakṣuḥ—llamado Cakṣuḥ; sutam—hijo; ākūtyām—en Ākūti; patnyām—esposa; manum—Cākṣuṣa Manu; avāpa—obtuvo; ha—en verdad; manoḥ—de Manu; asūta—fue madre de; mahiṣī—reina; virajān—sin pasión; naḍvalā—Naḍvalā; sutān—hijos; purum—Puru; kutsam—Kutsa; tritam—Trita; dyumnam—Dyumna; satyavantam—Satyavān; ṛtam—Ṛta; vratam—Vrata; agniṣṭomam—Agniṣṭoma; atīrātram—Atīrātra; pradyumnam—Pradyumna; śibim—Śibi; ulmukam—Ulmuka.

Traducción

La esposa de Sarvatejā, Ākūti, fue madre de un hijo que se llamó Cākṣuṣa, quien, al final del milenio de Manu, pasó a ser el sexto manu. Naḍvalā, la esposa de Cākṣuṣa Manu, fue madre de los siguientes hijos, que eran intachables: Puru, Kutsa, Trita, Dyumna, Satyavān, Ṛta, Vrata, Agniṣṭoma, Atīrātra, Pradyumna, Śibi y Ulmuka.