Skip to main content

CC Madhya-līlā 18.5

Texto

tīrtha ‘lupta’ jāni’ prabhu sarvajña bhagavān
dui dhānya-kṣetre alpa-jale kailā snāna

Synonyms

tīrtha — lugar sagrado; lupta — perdido; jāni’ — conociendo; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sarva-jña — omnisciente; bhagavān — la Suprema Personalidad de Dios; dui — dos; dhānya-kṣetre — en campos de arroz; alpa-jale — en agua no muy profunda; kailā snāna — Se bañó.

Translation

El Señor comprendió entonces que el sagrado lugar conocido con el nombre de Rādhā-kuṇḍa había dejado de ser visible. Sin embargo, Él, que era la omnisciente Suprema Personalidad de Dios, descubrió Rādhā-kuṇḍa y Śyāma-kuṇḍa en dos campos de arroz. Aunque sólo había un poco de agua, Se bañó allí.