Skip to main content

CC Antya-līlā 8.18

Texto

pūrve yabe mādhavendra karena antardhāna
rāmacandra-purī tabe āilā tāṅra sthāna

Palabra por palabra

pūrve — en el pasado; yabe — cuando; mādhavendra — Mādhavendra Purī; karena antardhāna — estaba a punto de morir; rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; tabe — en ese momento; āilā — fue; tāṅra sthāna — a su morada.

Traducción

En el pasado, Rāmacandra Purī había ido al lugar en que Mādhavendra Purī atravesaba la última fase de su vida.