Skip to main content

CC Antya-līlā 3.129

Texto

‘nāma pūrṇa habe āji’, — bale haridāsa
‘tabe pūrṇa karimu āji tomāra abhilāṣa’

Synonyms

nāma — canto del santo nombre; pūrṇa — completo; habe — será; āji — hoy; bale haridāsa — Haridāsa Ṭhākura dijo; tabe — entonces; pūrṇa karimu — yo satisfaré; āji — hoy; tomāra abhilāṣa — tus deseos.

Translation

«Hoy podré terminar de rezar —le dijo Haridāsa Ṭhākura—. Entonces satisfaré todos tus deseos.»