Skip to main content

CC Ādi-līlā 9.6

Texto

mālākāraḥ svayaṁ kṛṣṇa-
premāmara-taruḥ svayam
dātā bhoktā tat-phalānāṁ
yas taṁ caitanyam āśraye

Palabra por palabra

mālā-kāraḥ—jardinero; svayam—Él mismo; kṛṣṇa—Śrī Kṛṣṇa; prema—amor; amara—trascendental; taruḥ—árbol; svayam—Él mismo; dātā—dador; bhoktā—disfrutador; tat-phalānām—de todos los frutos de ese árbol; yaḥ—aquel que; tam—a Él; caitanyam—Śrī Caitanya Mahāprabhu; āśraye—me refugio.

Traducción

Me refugio en la Suprema Personalidad de Dios, Śrī Caitanya Mahāprabhu, que es, Él mismo, el árbol del amor trascendental por Kṛṣṇa, su jardinero, y también quien goza de sus frutos y los distribuye.