Skip to main content

CC Ādi-līlā 4.94

Texto

rādhikā karena kṛṣṇera vāñchita pūraṇa
‘sarva-kānti’-śabdera ei artha vivaraṇa

Palabra por palabra

rādhikā—Śrīmatī Rādhārāṇī; karena—hace; kṛṣṇera—de Śrī Kṛṣṇa; vāñchita—objeto deseado; pūraṇa—satisfaciendo; sarva-kānti-śabdera—de la palabra sarva-kānti; ei—este; artha—significado; vivaraṇa—la descripción.

Traducción

Śrīmatī Rādhikā satisface todos los deseos de Śrī Kṛṣṇa. Éste es el significado de «sarva-kānti».