Skip to main content

Text 35

Sloka 35

Devanagari

Dévanágarí

निष्ठां ते नरके मन्ये ह्यप्रदातु: प्रतिश्रुतम् ।
प्रतिश्रुतस्य योऽनीश: प्रतिपादयितुं भवान् ॥ ३५ ॥

Text

Verš

niṣṭhāṁ te narake manye
hy apradātuḥ pratiśrutam
pratiśrutasya yo ’nīśaḥ
pratipādayituṁ bhavān
niṣṭhāṁ te narake manye
hy apradātuḥ pratiśrutam
pratiśrutasya yo ’nīśaḥ
pratipādayituṁ bhavān

Synonyms

Synonyma

niṣṭhām — perpetual residence; te — of you; narake — in hell; manye — I think; hi — indeed; apradātuḥ — of a person who cannot fulfill; pratiśrutam — what has been promised; pratiśrutasya — of the promise one has made; yaḥ anīśaḥ — one who is unable; pratipādayitum — to fulfill properly; bhavān — you are that person.

niṣṭhām — trvalý pobyt; te — tvůj; narake — v pekle; manye — myslím; hi — vskutku; apradātuḥ — toho, kdo nemůže splnit; pratiśrutam — co bylo slíbeno; pratiśrutasya — slibu, který složil; yaḥ anīśaḥ — ten, kdo není schopen; pratipādayitum — řádného splnění; bhavān — ty jsi tou osobou.

Translation

Překlad

You will certainly be unable to fulfill your promise, and I think that because of this inability your eternal residence will be in hell.

Nebudeš schopen splnit svůj slib a myslím si, že za to tě čeká věčný pobyt v pekle.