Skip to main content

Text 65

Text 65

Text

Verš

ebe āmi ihāṅ āni’ karilāṅa vidāya
yāhāṅ icchā, yāha, āmā-sane nāhi āra dāya
ebe āmi ihāṅ āni’ karilāṅa vidāya
yāhāṅ icchā, yāha, āmā-sane nāhi āra dāya

Synonyms

Synonyma

ebe — now; āmi — I; ihāṅ — here; āni’ — bringing; karilāṅa vidāya — have asked to go away; yāhāṅ icchā — wherever he likes; yāha — go; āmā-sane — with Me; nāhi āra — there is no more; dāya — responsibility.

ebe — nyní; āmi — Já; ihāṅ — sem; āni' — poté, co jsem přivedl; karilāṅa vidāya — požádal jsem, ať odejde; yāhāṅ icchā — kam chce; yāha — jdi; āmā-sane — se Mnou; nāhi āra — už není; dāya — zodpovědnost.

Translation

Překlad

“Now that I have brought him here, I am asking him to leave. Now he can go wherever he likes, for I am no longer responsible for him.”

„Nyní, když jsem ho dovedl až sem, ho žádám, aby odešel. Teď si může jít, kam chce, protože už za něho dále nenesu zodpovědnost.“

Purport

Význam

Kālā Kṛṣṇadāsa was influenced and allured by nomads or gypsies, who enticed him with women. Māyā is so strong that Kālā Kṛṣṇadāsa left Śrī Caitanya Mahāprabhu’s company to join gypsy women. Even though a person may associate with Śrī Caitanya Mahāprabhu, he can be allured by māyā and leave the Lord’s company due to his slight independence. Only one who is overwhelmed by māyā can be so unfortunate as to leave Śrī Caitanya Mahāprabhu’s company, yet unless one is very conscientious, the influence of māyā can drag one away, even though he be the personal assistant of Śrī Caitanya Mahāprabhu. And what to speak of others? The Bhaṭṭathāris used to increase their numbers by using women to allure outsiders. This is factual evidence showing that it is possible at any time to fall down from the Lord’s association. One need only misuse his little independence. Once fallen and separated from the Supreme Personality of Godhead’s association, one becomes a candidate for suffering in the material world. Although rejected by Śrī Caitanya Mahāprabhu, Kālā Kṛṣṇadāsa was given another chance, as the following verses relate.

Kālā Kṛṣṇadāsa byl ovlivněn a sveden kočovnými cikány, kteří ho přivábili ženami. Māyā je tak silná, že Kālā Kṛṣṇadāsa opustil Śrī Caitanyu Mahāprabhua, aby se sdružoval s cikánkami. Díky své nepatrné nezávislosti může i člověk v Pánově společnosti podlehnout māyi a Pána opustit. Jedině ten, kdo je zahalen māyou, může být tak nešťastný, že opustí společnost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ale pokud člověk není nanejvýše opatrný, může ho svést māyā, i kdyby byl osobním služebníkem Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Co potom říci o jiných? Bhaṭṭathārijové své řady zvětšovali tak, že posílali ženy, aby sváděly cizince. Toto je skutečný důkaz, že je možné kdykoliv poklesnout z Pánovy společnosti. Stačí pouze zneužít svou malou nezávislost. Jakmile někdo jednou poklesne a přijde o společnost Nejvyšší Osobnosti Božství, stává se uchazečem o utrpení v hmotném světě. I když byl Kālā Kṛṣṇadāsa Śrī Caitanyou Mahāprabhuem zavržen, dostal další možnost, jak popisují následující verše.