Skip to main content

Text 164

Text 164

Text

Verš

ājiha nahila more ātmīyatā-jñāna!
mora abhāgya, tumi — svatantra bhagavān!”
ājiha nahila more ātmīyatā-jñāna!
mora abhāgya, tumi — svatantra bhagavān!”

Synonyms

Synonyma

ājiha — even until now; nahila — there has not been; more — unto me; ātmīyatā-jñāna — feeling as one of Your relations; mora abhāgya — my misfortune; tumi — You; svatantra bhagavān — the independent Personality of Godhead.

ājiha — doposud; nahila — nebyl; more — vůči mně; ātmīyatā-jñāna — pocit jednoho z Tvých blízkých; mora abhāgya — moje neštěstí; tumi — Ty; svatantra bhagavān — nezávislá Osobnost Božství.

Translation

Překlad

“It is my misfortune that You have not accepted me as one of Your intimate relations. But You are the completely independent Supreme Personality of Godhead.”

„To je mým neštěstím, že jsi mne nepřijal za jednoho ze svých blízkých. Ty jsi však zcela nezávislý Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.“