Skip to main content

Text 165

Text 165

Text

Verš

śuni’ mahāprabhu kichu lajjita hailā mane
tāṅre santoṣite kichu balena vacane
śuni’ mahāprabhu kichu lajjita hailā mane
tāṅre santoṣite kichu balena vacane

Synonyms

Synonyma

śuni’ — hearing; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kichu — somewhat; lajjita — ashamed; hailā — became; mane — within the mind; tāṅre — him; santoṣite — to satisfy; kichu — some; balena — said; vacane — words.

śuni' — když to slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kichu — poněkud; lajjita — zahanbený; hailā — byl; mane — v mysli; tāṅre — jeho; santoṣite — aby uspokojil; kichu — nějaká; balena — řekl; vacane — slova.

Translation

Překlad

Hearing this, Śrī Caitanya Mahāprabhu was somewhat ashamed. Just to satisfy Sanātana Gosvāmī, He spoke the following words.

Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, trochu se zastyděl. Jen proto, aby Sanātanu Gosvāmīho uspokojil, řekl následující slova.