Skip to main content

Bg. 3.25

Tekst

saktāḥ karmaṇy avidvāṁso
yathā kurvanti bhārata
kuryād vidvāṁs tathāsaktaś
cikīrṣur loka-saṅgraham

Synonyms

saktāḥ — der er knyttet; karmaṇi — til foreskrevne pligter; avidvāṁsaḥ — de uvidende; yathā — ligesom; kurvanti — de handler; bhārata — O Bharatas efterkommer; kuryāt — skal handle; vidvān — den lærde; tathā — således; asaktaḥ — uden tilknytning; cikīrṣuḥ — med ønske om at lede; loka-saṅgraham — den almindelige befolkning.

Translation

Ligesom de uvidende gør deres pligter på grund af tilknytning til resultatet, kan den vise også handle, men uden tilknytning, for at lede befolkningen på rette vej.

Purport

FORKLARING: En person, der er Kṛṣṇa-bevidst, og den, der ikke er det, adskiller sig fra hinanden ved deres forskellige ønsker. En Kṛṣṇa- bevidst person gør ikke noget, der ikke befordrer hans Kṛṣṇa-bevidste udvikling. Han kan tilmed handle nøjagtigt som den uvidende person, der er alt for knyttet til materielle handlinger, men hvor den ene handler for at tilfredsstille sine sanser, er den anden optaget af at tilfredsstille Kṛṣṇa. Der er derfor brug for en Kṛṣṇa-bevidst person til at vise folk, hvordan man skal handle, og hvordan man engagerer resultatet af sine handlinger til fordel for Kṛṣṇa-bevidsthed.