Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.8.20

Verš

tatrāsīnaṁ muniṁ vīkṣya
kapilākhyam adhokṣajam
astaut samāhita-manāḥ
prāñjaliḥ praṇato mahān

Synonyma

tatra — tam; āsīnam — sedícího; munim — mocného mudrce; vīkṣya — vidící; kapila-ākhyam — známého jako Kapila Muni; adhokṣajam — inkarnaci Viṣṇua; astaut — přednesl modlitby; samāhita-manāḥ — soustředěně; prāñjaliḥ — se sepjatýma rukama; praṇataḥ — padl k zemi na projev úcty; mahān — Aṁśumān, velká osobnost.

Překlad

Velký Aṁśumān tam spatřil mudrce jménem Kapila-světce, který je inkarnací Viṣṇua-jak sedí u koně. Složil Mu uctivé poklony, sepjal ruce a soustředěně přednesl své modlitby.