Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.6.5

Verš

teṣāṁ purastād abhavann
āryāvarte nṛpā nṛpa
pañca-viṁśatiḥ paścāc ca
trayo madhye ’pare ’nyataḥ

Synonyma

teṣām — ze všech těchto synů; purastāt — na východní straně; abhavan — stali se; āryāvarte — v oblasti zvané Āryāvarta, ležící mezi Himálajem a pohořím Vindhya; nṛpāḥ — králové; nṛpa — ó králi (Mahārāji Parīkṣite); pañca-viṁśatiḥ — dvacet pět; paścāt — na západní straně; ca — také; trayaḥ — tři z nich; madhye — uprostřed (mezi východem a západem); apare — ostatní; anyataḥ — na jiných místech.

Překlad

Dvacet pět z tohoto sta synů se stalo králi na západní straně Āryāvarty, oblasti mezi Himálajem a pohořím Vindhya. Dalších dvacet pět synů se stalo králi na východě Āryāvarty a tři hlavní synové kralovali uprostřed. Ostatní synové vládli na různých jiných místech.