Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.6.12

Verš

purañjayas tasya suta
indravāha itīritaḥ
kakutstha iti cāpy uktaḥ
śṛṇu nāmāni karmabhiḥ

Synonyma

puram-jayaḥ — Purañjaya (“dobyvatel sídla”); tasya — jeho (Vikukṣiho); sutaḥ — syn; indra-vāhaḥ — Indravāha (“ten, jehož přepravuje Indra”); iti — tak; īritaḥ — zvaný; kakutsthaḥ — Kakutstha (“sedící na hrbu býka”); iti — tak; ca — také; api — vskutku; uktaḥ — zvaný; śṛṇu — slyš; nāmāni — všechna tato jména; karmabhiḥ — podle svých činností.

Překlad

Synem Śaśādy byl Purañjaya, který je také zván Indravāha a někdy Kakutstha. Prosím slyš, jak různými činnostmi získal tato různá jména.