Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.5.25

Verš

evaṁ vidhāneka-guṇaḥ sa rājā
parātmani brahmaṇi vāsudeve
kriyā-kalāpaiḥ samuvāha bhaktiṁ
yayāviriñcyān nirayāṁś cakāra

Synonyma

evam — takto; vidhā-aneka-guṇaḥ — obdařený různými dobrými vlastnostmi; saḥ — on, Mahārāja Ambarīṣa; rājā — král; para-ātmani — Nadduši; brahmaṇi — Brahmanu; vāsudeve — Nejvyššímu Pánu, Kṛṣṇovi, Vāsudevovi; kriyā-kalāpaiḥ — praktickými činnostmi; samuvāha — vykonával; bhaktim — oddanou službu; yayā — těmi činnostmi; āviriñcyān — počínaje nejvyšší planetou; nirayān — dolů po pekelné planety; cakāra — poznal, že všude hrozí nebezpečí.

Překlad

Mahārāja Ambarīṣa, který byl obdařen různými transcendentálními vlastnostmi, si byl díky své oddané službě plně vědom Brahmanu, Paramātmy a Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto byla jeho oddaná služba dokonalá. Díky své oddanosti nepovažoval ani nejvyšší planetu tohoto hmotného světa za lepší než pekelné planety.

Význam

Vznešený a čistý oddaný, jako je Mahārāja Ambarīṣa, si je plně vědom Brahmanu, Paramātmy a Bhagavāna. Jinak řečeno — oddaný Vāsudevy, Kṛṣṇy, má dokonalé poznání o ostatních rysech Absolutní Pravdy. Tu lze realizovat ve třech aspektech, jimiž jsou Brahman, Paramātmā a Bhagavān (brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate). Oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevy, zná vše (vāsudevaḥ sarvam iti), neboť Vāsudeva, Kṛṣṇa, zahrnuje jak Paramātmu, tak Brahman. Oddaný nemusí poznávat Paramātmu pomocí systému yogy, neboť stále myslí na Vāsudevu, a je proto nejvyspělejším ze všech yogīnů (yoginām api sarveṣām). A co se týče jñāny — dokonalý oddaný Vāsudevy je tím největším mahātmou (vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā su-durlabhaḥ). Mahātmā je osoba s úplným poznáním Absolutní Pravdy. Mahārāja Ambarīṣa jakožto oddaný Osobnosti Božství si byl plně vědom Paramātmy, Brahmanu, māyi, hmotného a duchovního světa i toho, jak všechno všude funguje. Vše mu bylo známo. Yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati. Jelikož oddaný zná Vāsudevu, zná vše ve Vāsudevově stvoření (vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā su-durlabhaḥ) a tomu, co je v hmotném světě pokládáno za nejvyšší úroveň štěstí, nepřikládá příliš velkou váhu.

nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ

(Bhāg. 6.17.28)

Jelikož je neochvějný v oddané službě, žádné postavení v hmotném světě nepovažuje za důležité. Śrīla Prabodhānanda Sarasvatī z toho důvodu napsal (Caitanya-candrāmṛta 5):

kaivalyaṁ narakāyate tridaśa-pūr ākāśa-puṣpāyate
durdāntendriya-kāla-sarpa-paṭalī protkhāta-daṁṣṭrāyate
viśvaṁ pūrṇa-sukhāyate vidhi-mahendrādiś ca kīṭāyate
yat-kāruṇya-katākṣa-vaibhava-vatāṁ taṁ gauram eva stumaḥ

Tomu, kdo se oddanou službou velkým osobnostem, jako je Caitanya Mahāprabhu, stane čistým oddaným, nepřipadá splynutí s Brahmanem čili kaivalya o nic lepší než peklo. Nebeské planety jsou pro něho přeludem a co se jógové dokonalosti týče, o tu se nestará ani v nejmenším, neboť jejích výsledků dosahuje automaticky. To vše je možné, když člověk následuje pokyny Caitanyi Mahāprabhua, a stane se tak oddaným Pána.